آدرس:

تهران،زعفرانيه،مقدس اردبيلى،انتهاى خ ثاراله،جنب بانك پاسارگاد،پلاك٤٥،طبقه٣،واحد 32

 

خانم میانسال با ضعف اندام هاى تحتانى که با تشخیص بیرون زدگى دیسک توراسیک در ناحیه T11-T12 جراحى شد.
در بیرون زدگى دیسک هاى فقرات پشتى (توراسیک) به دلیل وجود نخاع، جراحى به روش معمول امکان پذیر نیست و باید از طریق پدیکل یا فاست به دیسک بین مهره اى دسترسى پیدا کرد که روشى بسیار حساس است.
روش دیگر دسترسى از طریق قفسه سینه است که پرعارضه است.