آدرس:

تهران،زعفرانيه،مقدس اردبيلى،انتهاى خ ثاراله،جنب بانك پاسارگاد،پلاك٤٥،طبقه٣،واحد 32

جراحى آقاى جوان با کمردرد شدید و درد اندام تحتانى که با تشخیص هرنى دیسک کمرى تحت عمل جراحى برداشتن دیسک و فیوژن مهره ها قرار گرفت