آدرس:

تهران،زعفرانيه،مقدس اردبيلى،انتهاى خ ثاراله،جنب بانك پاسارگاد،پلاك٤٥،طبقه٣،واحد 32

آقاى جوان با شکایت اختلال در راه رفتن و مشکلات ادرارى که با تشخیص تومور ناحیه کونوس نخاع جراحى شد
تومور بطور کامل و بدون آسیب حسى و عصبى برداشته شد