آدرس:

تهران،زعفرانيه،مقدس اردبيلى،انتهاى خ ثاراله،جنب بانك پاسارگاد،پلاك٤٥،طبقه٣،واحد 32

جراحی تومور متاستاتيك مغز

جراحى خانم میانسال با سابقه کانسر پستان که جراحى و کمورادیوتراپى شده بود ولى متأسفانه تومور به مخچه متاستاز داده و باعث سردرد و تهوع شده بود