آدرس:

تهران،زعفرانيه،مقدس اردبيلى،انتهاى خ ثاراله،جنب بانك پاسارگاد،پلاك٤٥،طبقه٣،واحد 32

 

جراحى دختر ١٨ ساله با تومور ناحیه حرکتى سمت راست با کمک سیستم ناویگاسیون
جراحى معمولى این بیمار قطعا منجر به فلج سمت راست مى شد
ولى با کمک ناویگاسیون تومور بطور دقیق لوکالیزه و برداشته شد. هیچگونه نقص حرکتى براى بیمار ایجاد نشد.