Search
Close this search box.

سبک زندگی

آسیب های سبک زندگی غلط بر بدن

در تمامی لحظات زندگی همواره در یکی از انواع وضعیتهای بدنی میباشیم ، نشستن ، راه رفتن ، خوابیدن ، ورزش کردن و هر گونه وضعیت دیگری . در تمام این موقعیتهای پر کارترین بخش از بدن ، سیستم اسکلتی ما میباشد که تحت تاثیر رفتار و حرکات درست یا غلط در وضعیت مناسب و یا غیر مناسبی قرار می گیرد . چگونگی رفتار و عکس العمل ما در طول شبانه روز و زندگی و یا در واقع همان سبک زندگی ما ، به شدت عامل تعیین کننده در وضعیت سلامتی ما میباشد .

وضعیت سلامتی ستون فقرات نشانگر رفتار درست یا غلطی میباشد که ما در مقاطع زمانی مختلف انجام داده ایم ، دردهای ستون فقرات ، بیرون زندگی دیسک های بین مهره ایی ، تنگی کانال و بسیاری از مشکلات دیگر گه امروز به شدت شایع نیز شده است ، همگی از رفتار و سبک زندگی نادرست ماست .

بنابراین ، شایسته است که به منظور حفظ سلامتی خود ، خصوصا سلامت ستون فقرات که در اینجا بیشتر مورد تاکید ما میباشد ، به طور همه جانبه رعایتهای لازم را نموده تا در مسیر زندگی خود خصوصا کهن سالی دچار مشکلات مربوط به این بخش نشویم .

سبک زندگی در بر گیرنده جوانب مختلفی همچون ، حرکات و وضعیت های بدنی ، شغل ما ، وضعیت تغذیه ، نوع تفکر و مدیریت استرس ، نوع پوشش و عادت های نادرستی که در طول شبانه روز رخ می دهد ، میباشد .

حرکات و تمرینات کمر و گردن

شامل انواعی از حالت های  بدنی ما مثل ، نشستن ، راه رفتن ، ایستادن و خوابیدن می شود . که هر کدام به نوبه خود قواعد و قوانین ….

درباره مشاغل

ما در هر شغلی که باشیم ، بخشی از اندام ما بیشتر در فعالیت بوده و مورد استفاده قرار میگیرد . پس با مراقب های حین شغل اجازه …

عادتهای نادرست

حرکاتی هستند که شاید همه ما از آنها خبر داریم ولی در اثر عادت ، از آنها دست بردار نیستیم ، نشستن های نادرست ، روش های …

ورزش کردن

همیشه هم خوب نیست ! این جمله بدین معنی است که ما همیشه ورزش کردن را به منظور سلامتی و همینطور نشاط آن انتخاب می نماییم …

مدیریت استرس

عامل دیگری هستند که بر سلامت ما تاثیر گذار میباشند ، جمله نصیحت انگیز ” استرس نداشته باش ! ” به هیچ عنوان کاربرد نداشته …

تغذیه

عامل بسیار مهم دیگری است که ما در هر لحظه از شبانه روز با ان در ارتباط هستیم ، تاثیر خوراک ما آنقدر مهم و قابل توجه است که تاثیر آن …

بیش از ۲ هزار جراحی موفق

بیش از ۱۰ سابقه کار موفق

دکتر محسن القاسی

دکتر محسن القاسی متخصص جراحى مغز و اعصاب، دیسک و ستون فقرات وجراحی قاعده جمجمه از دانشگاه علوم پزشکى ایران مى باشد.

ایشان دوره هاى تکمیلى در زمینه جراحى هاى پیشرفته قاعده جمجمه، جراحى هاى آندوسکوپیک مغز، تومورهاى مغزی، تومورهای سی پی انگل (CPAngle)، تومورهای هیپوفیز، تومورهای بطنی، تومورهای گلیال،  جراحى مغز و اعصاب اطفال و جراحى هاى پیشرفته ستون فقرات، ناهنجاری ها و دفورمیتی ستون فقرات، دیسک کمر، دیسک گردن، تنگی کانال نخاعی را تحت نظر اساتید برجسته گذرانده اند.

دکتر القاسی تاکنون چندین هزار جراحى موفق در زمینه هاى فوق انجام داده و کارنامه درخشانى در این خصوص دارند.
ایشان علاوه بر آموزش به دانشجویان پزشکی، عضو انجمن هاى علمى تخصصى مغز و اعصاب بوده و سوابق پژوهشى ارزشمند و بسیارى در این زمینه دارند.