آدرس:

تهران،زعفرانيه،مقدس اردبيلى،انتهاى خ ثاراله،جنب بانك پاسارگاد،پلاك٤٥،طبقه٣،واحد 32

جراحى پسر جوان که به دنبال تصادف موتور سیکلت دچار خونریزى شدید مغزى (Subdural hematoma) و افت هوشیارى شده بود که به صورت اورژانسى جراحى شد.
بیمار با حال عمومى خوب مرخص شد و به زندگى عادى برگشت

آسیب تروماتیک