آدرس:

تهران،زعفرانيه،مقدس اردبيلى،انتهاى خ ثاراله،جنب بانك پاسارگاد،پلاك٤٥،طبقه٣،واحد 32

دختر ١٢ ساله با شکایت اختلال تعادل، سردرد، تهوع و استفراغ مراجعه کرده بود.
پس از بررسى تشخیص تومور مخچه و بطن چهارم مغزى براى وى مطرح شد و تحت عمل جراحى قرار گرفت