آدرس:

تهران،زعفرانيه،مقدس اردبيلى،انتهاى خ ثاراله،جنب بانك پاسارگاد،پلاك٤٥،طبقه٣،واحد 32

خانم جوان با شکایت اختلال بویایى، سردرد و تارى دید
در بررسى ها تومور بسیار بزرگ قاعده جمجمه با منشأ غلاف بویایى (olfactory groove) مشاهده شد که به عروق اصلى مغز و عصب هاى بینایى چسبیده بود
بیمار تحت عمل جراحى قرار گرفت و تومور بطور کامل برداشته شد