آدرس:

تهران،زعفرانيه،مقدس اردبيلى،انتهاى خ ثاراله،جنب بانك پاسارگاد،پلاك٤٥،طبقه٣،واحد 32

آقاى میانسال که با شکایت تارى دید بررسى شد و با تشخیص آدنوم هیپوفیز تحت عمل جراحى قرار گرفت.
جراحى به روش اندوسکوپیک و از طریق بینى انجام مى شود. در این روش از طریق بینى و سینوس هاى جمجمه وارد کف جمجمه شده و تومور هیپوفیز برداشته مى شود و دیگر نیازى به باز کردن جمجمه نیست.