Search
Close this search box.

شغل و شرایط شغلی

بر اساس آمار هم اکنون کمردرد یکی از شایع ترین بیماری های شغلی در کشور و دومین علت غیبت کارکنان از محیط کار بوده و شایعترین علت ازکارافتادگی در افراد زیر ۴۵ سال میباشد . امروزه شاهد آن هستیم که افراد در سنین پایین دچار مشکلات کمری میشوند ، بخش زیادی از این آسیب ها بخاطر سبک زندگی نامناسب هست که باید به طور جدی مورد توجه و رعایت قرار بگیرند ، در غیر اینصورت راه درمان جراحی خواهد بود. پس توجه کارفرمایان از یک سوء و توجه خود افراد به سلامت خود نقش بسیار مهمی را در سلامت و طول عمر آنها دارد . ارگونومی علم تطبیق شرایط محیط کار با ویژگیهای جسمی، روحی و روانی شاغلین است که ارتقای سلامت شغلی آنان را به دنبال دارد. استفاده از اصول ارگونومی نه تنها هزینه زا نیست بلکه سود آور نیز میباشد .

اگر شغل شما نشستنی است

 1. با پشت صاف بنشینید و شانه ها را صاف بگیرید.
 2. هنگام نشستن باید هر سه قوس طبیعی ستون فقرات حفظ شود. استفاده از یک حوله یا رول پارچه ای به حفظ این قوس های نرمال کمک می کند.
 3. هنگام نشستن به طور مکرر وزن خود را روی هر دو مفصل ران جابه جا کنید.
 4. زاویه زانو هنگام نشستن باید 90 درجه باشدو همچنین مفصل زانو باید در راستای مفصل ران یا مختصری پایین تر از مفصل ران باشد (در صورت لزوم از زیرپایی استفاده کنید)،
 5. پاها را روی هم نیندازید.
 6. کف پاها کاملاً روی زمین یا زیرپایی مخصوص قرار بگیرد.
 7. در یک حالت ثابت بیش از 30دقیقه ننشینید.
 8. در محل کار ارتفاع صندلی و میز خود را تنظیم کنید. نزدیک به میز کار خود بنشینید، شیب میز کار باید به سمت شما باشد. آرنج های خود را روی میز قرار دهید و شانه ها باید در وضعیت راحت باشد.
 9. هنگامی که روی صندلی چرخان نشسته اید و می خواهید بچرخید از کمر نچرخید بلکه کل بدن را بچرخانید.
 10. هنگامی که از روی صندلی بلند می شوید با زانوهای صاف بایستید و از خم شدن به سمت جلو روی کمرتان بپرهیزید.
 11. سایر حالات نشستن برای مدت کوتاه اشکالی ندارد اما برای نشستن در طولانی مدت رعایت موارد ذکر شده برای اینکه کمترین فشار به ستون فقرات وارد شود ضروری است.
 12. پس از سی دقیقه نشستن چند حرکت کششی انجام دهید ، بهتر است تغییر وضعیت داده و بایستید ، اما در صورتی که برای شما امکان پذیر نیست ، نشسته حرکات را انجام دهید . 
 13. اگر ارباب رجوع دارید ، خجالت نکشید ، بعد از سی دقیقه ، چند حرکت انجام دهید ، سلامتی شما بسیار مهم است !

اگر شغل شما ایستادنی است

 1. هنگام ایستادن، با کمی غبغب گرفتن سر خود را به صورت مستقیم بگیرید.
 2. قسمت بالای سر خود را به طرف سقف بگیرید.
 3. لاله های گوش در خطی قرار بگیرد که از میانه شانه ها بگذرد.
 4. شانه ها را به صورت صاف بگیرید.
 5. زانوها به صورت صاف باشد البته در حدی که به سمت عقب نرود.
 6. شکم را داخل بکشید. لگن را به جلو یا عقب نچرخانید.
 7. کفش های مناسب برای حفظ قوس های کف پا بپوشید.
 8. برای مدت طولانی در یک حالت نایستید.
 9. هنگام ایستادن یک پا را کمی بالا برده و روی یک جعبه یا پله قرار دهید، بعد از چند دقیقه جای پاها را با هم عوض کنید.

اگر شغل شما نیاز به جابجایی اجسام سنگین دارد

 1. در صورتی که جسم سنگین است حتماً برای جابه جایی آن کمک بگیرید یا از ابزار کمکی استفاده کنید.
 2. برای برداشتن اجسامی که پایین تر از کمر قرار گرفته است، پشت خود را صاف نگهدارید و زانوها و مفاصل ران خود را خم کنید. هرگز کمر خود را با زانوهای صاف خم نکنید.
 3. نزدیک به جسمی که می خواهید بردارید بایستید و پاهای خود را کمی باز کرده، محکم روی زمین قرار دهید. عضلات شکم و باسن خود را سفت بگیرید.
 4. کاملاً صاف بدون هیچ چرخشی بایستید.
 5. اگر جسمی را از روی میز برمی دارید آن را جلو بکشید تا نزدیک لبه میز شود، این گونه می توانید جسم را کاملاً نزدیک به خود حمل کنید. زانوهای خود را خم کنید تا کاملاً نزدیک جسم قرار بگیرید، با استفاده از پاهای خود جسم را بلند کرده و به حالت ایستاده در بیایید.
 6. از حمل اجسام سنگین در سطح کمر بپرهیزید.
 7. اجسام را نزدیک بدن خود نگه دارید در حالی که بازوهایتان خم است. عضلات شکم و باسن خود را منقبض و سفت نگه دارید. قدم های کوتاه برداشته و آهسته راه بروید.
 8. هنگامی که می خواهید جسم را بر زمین بگذارید پاهای خود را نزدیک جایی که می خواهید جسم را قرار دهید بگذارید، عضلات شکم خود را سفت کرده و سپس مفصل ران و زانوی خود را سفت کنید.
 9. قبل از آن که جسم سنگین را بردارید مطمئن شوید که پاهای خود را محکم روی زمین قرار داده اید.