آدرس:

تهران،زعفرانيه،مقدس اردبيلى،انتهاى خ ثاراله،جنب بانك پاسارگاد،پلاك٤٥،طبقه٣،واحد 32

جراحى اندوسکوپیک بطن سوم در آقاى جوان با مشکل هیدروسفالى و افزایش فشار مغزى
در این جراحى با یک سوراخ کوچک در جمجمه با کمک اندوسکوپ وارد بطن سوم مغز شده و کف بطن را سوراخ میکنیم تا جریان مایع مغزى برقرار شود.
پس از این جراحى دیگر نیازى به تعبیه شانت مغزى وجود ندارد.