Search
Close this search box.

جراحی آندسکوپی مغز

جراحی اندوسكوپى مغز یک تکنیک جراحی پیشرفته و کم تهاجم است. در اين روش با وارد کردن یک لوله نازك، تصاوير ويدئويى مغز را مى توان مشاهده كرد. اندوسكوپ از طريق يك سوراخ كوچك از جمجمه و گاهى از راه بينى وارد مى شود. بعد از وارد کردن اندوسكوپ و روشنایی از طریق کابل فیبر نوری، جراح می تواند داخل مغز را ببيند و درمان لازم را انجام دهد.
از جمله مزاياى اندوسكوپى، دسترسی به نواحی از مغز است که از طریق جراحی عادی امکان دسترسی به آنها وجود ندارد.
مهمترين كاربردهاى اندوسكوپى در جراحى مغز و اعصاب شامل:
١) برداشتن و نمونه بردارى از تومور هاى بطن، بدون آسیب زدن به نواحی دیگر مغز.
٢) جراحى تومورهاى هيپوفيز و تومورهاى قاعده جمجمه
٣) جراحى انواع كيست هاى مغزى
٤) از مهمترين كاربردهاى اندوسكوپى مغز، درمان هيدروسفالى است. روش سنتى درمان هيدروسفالى، تعبيه شانت مغزى است كه عوارض بسيارى دارد.
اما در اندوسكوپى بی‌آنکه نیاز به باز کردن قسمت‌های وسیعی از سر و شكم باشد از طريق يك سوراخ كوچك و با عبور لوله اندوسكوپ به درون بطن هاى مغز، سوراخی در کف بطن سوم ایجاد شده و جریان مایع مغزی مجدد برقرار می شود كه در بسيارى از موارد، دیگر نیازی به شانت‌گذاری وجود نخواهد داشت.