جراحی اندوسکوپى مغز یک تکنیک جراحی پیشرفته و کم تهاجم است. در این روش با وارد کردن یک لوله نازک، تصاویر ویدئویى مغز را مى توان مشاهده کرد. اندوسکوپ از طریق یک سوراخ کوچک از جمجمه و گاهى از راه بینى وارد مى شود. بعد از وارد کردن اندوسکوپ و روشنایی از طریق کابل فیبر نوری، جراح می تواند داخل مغز را ببیند و درمان لازم را انجام دهد.
از جمله مزایاى اندوسکوپى، دسترسی به نواحی از مغز است که از طریق جراحی عادی امکان دسترسی به آنها وجود ندارد.
مهمترین کاربردهاى اندوسکوپى در جراحى مغز و اعصاب شامل:
١) برداشتن و نمونه بردارى از تومور هاى بطن، بدون آسیب زدن به نواحی دیگر مغز.
٢) جراحى تومورهاى هیپوفیز و تومورهاى قاعده جمجمه
٣) جراحى انواع کیست هاى مغزى
۴) از مهمترین کاربردهاى اندوسکوپى مغز، درمان هیدروسفالى است. روش سنتى درمان هیدروسفالى، تعبیه شانت مغزى است که عوارض بسیارى دارد.
اما در اندوسکوپى بی‌آنکه نیاز به باز کردن قسمت‌های وسیعی از سر و شکم باشد از طریق یک سوراخ کوچک و با عبور لوله اندوسکوپ به درون بطن هاى مغز، سوراخی در کف بطن سوم ایجاد شده و جریان مایع مغزی مجدد برقرار می شود که در بسیارى از موارد، دیگر نیازی به شانت‌گذاری وجود نخواهد داشت.