بیرون زدگی (هرنی) دیسک کمر

بیرون زدگی (هرنی) دیسک کمر

  بیرون زدگی (هرنی) دیسک کمر چگونه به وجود می‌آید؟ مشکلات ستون فقرات و بیرون زدگی (هرنی ) دیسک کمر از شایع ترین بیماری ها در جوامع بشری است. شیوع زیاد کمردرد  و به خصوص دیسک کمر به این علت است که امروزه به دلیل زندگی شهری و پشت میز نشینی و مشغله فراوان، مردم …

ادامه مطلب بیرون زدگی (هرنی) دیسک کمر